Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019

Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019

V pondělí 16.9.2019 se koná 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019 od 18:00 v hospůdce Na Hřišti.

I N F O R M A C E

o konání 4. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019

 

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

 

Termín konání:         pondělí 16. září 2019 od 18:00 hod.

Místo konání:            Choltice, hospůdka Na Hřišti

 

Navržený program:

 

  1. Zahájení
  2. Zpráva stavebního výboru a informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě obecního majetku
  3. Zpráva finančního výboru č.3/2019
  4. Rozpočtové opatření č. 9/2019
  5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro JSDH
  6. Pořízení pozemků pod stavbou Božích muk u silnice na Veselí
  7. Výpůjčka části pozemku p.č. 181/7 v k.ú. Choltice, ul. Severní, pro účely dětského koutku
  8. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
  9. Různé

 

 

Mgr. Tomáš Bolek

starosta

Datum vložení: 6. 9. 2019 10:23
Datum poslední aktualizace: 6. 9. 2019 10:26
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2022-2023 v MŠ Choltice

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu