Navigace

Obsah

Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice - 10.12.2019

Typ: ostatní
.
I N F O R M A C E
o konání 5. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice v roce 2019

 

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

 

Termín konání:         úterý 10. prosince 2019 od 18:00 hod.

Místo konání:            Choltice, Zámecká restaurace

 

Navržený program:

 

 1. Zahájení
 2. Výroční zpráva ZŠ Choltice za šk. rok 2018-2019 a zpráva o činnosti MŠ Choltice za rok 2019
 3. Prezentace projektu úpravy plochy před školou a dvou přechodů
 4. Zpráva kontrolního výboru č. 2/2019
 5. Pořízení pozemků pod stavbou Božích muk u silnice na Veselí
 6. Nabytí pozemků, stavby komunikace a stavby kanalizace v Okružní ul.
 7. Prodej pozemku p.č. 7/20 a 7/21 v k.ú. Ledec
 8. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
 9. Zásady pro prodeje obecních pozemků
 10. Ceník úhrad za zřízení věcného břemene (služebnosti)
 11. Žádost o dotaci na rekonstrukci tělocvičen ZŠ Choltice
 12. Žádost o dotaci na opravu křížku před lékárnou
 13. Dodatek ke smlouvě se SOP a.s. o odvozu odpadu pro rok 2020
 14. Zpráva finančního a stavebního výboru č.4/2019
 15. Pravidla pro čerpání Sociálního fondu pro zaměstnance městyse
 16. Stočné 2020, tvorba fondu oprav a plán financování obnovy ČOV a kanalizace
 17. Rozpočet na rok 2020
 18. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse
 19. Informace o působení lékařů v Cholticích
 20. Mapování intravilánu – nová digitální mapa v Cholticích
 21. Program sportovních a kulturních akcí
 22. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 23. Různé

 

Tomáš Bolek, starosta

 

 

 


Vytvořeno: 29. 11. 2019
Poslední aktualizace: 10. 12. 2019 14:05
Autor: Tomáš Bolek