Navigace

Obsah

Informace ze 6. porady zastupitelů v roce 2018 konané 16. 4. 2018

Typ: ostatní
Informace ze 6. porady zastupitelů v roce 2018 konané 16. 4. 2018Informace ze 6. porady zastupitelů v roce 2018 konané 16. 4. 2018

Zastupitelé se sešli na své 6. pracovní poradě v roce 2018 v pondělí 16. 4. 2018. Projednali rekonstrukci ulice U Obory, žádost o dotaci na rekonstrukci pomníku obětem 1. světové války a další.

Informace z porady starosty se zastupiteli městyse Choltice

1. Plán porad a zasedání

2. Připomínky zastupitelů

3. Informace o rekonstrukci ulice U Obory - II. etapa a další akce

4. Výsadba v oboře

5. Záležitosti pobočky České pošty, s. p.

6. Personální záležitosti

7. Žádost o přesunutí koše na psí exkrementy

8. Veřejnoprávní smlouva na úseku SPOD

9. Dotace na rekonstrukci pomníku obětem I. světové války

10. Záležitost GDPR

11. Výstava Němcová – Hellich 2019

12. Uskutečněné kulturní a sportovní akce

1. Plán porad a zasedání

16.4.2018 - pracovní porada zastupitelů

14.5.2018 - pracovní porada zastupitelů

28.5.2018 - 3. zasedání zastupitelstva

11.6.2018 - pracovní porada zastupitelů

25.6.2018 - 4. zasedání zastupitelstva

12.7.2018 - 5. zasedání zastupitelstva

2. Připomínky zastupitelů

Žádné

3.Informace o rekonstrukci ulice U Obory - II. Etapa a další stavební akce

Starosta podal informace o probíhajících pracích na rekonstrukci ulice U Obory.

Akce Výměna 12 ks oken v budově úřadu městyse – přihlásila se další firma s nabídkou. Nyní jsou tři nabídky. Mezi nejvyšší a nejnižší nabídkou je 70 tis. Kč. Firmy budou znovu dotázány na upřesnění stavebních prací.

Ing. Jiří Hončík nabídl výkon práce při údržbě v rámci obce na několik hodin v týdnu podle dohody. Bude akceptováno.

Ing. Rudolf Havlík informoval o nabídce firmy na kompostéry za 4 tis. Kč do domácnosti. Občané kompostér získávají zdarma, ale je vázáno na další podmínky dotačního titulu, spojené s administrací a spoluúčastí obce. Ing. Havlík rozešle zastupitelům informace k prostudování. Nejspíš nebude akceptováno.

4.Výsadba v oboře

Starosta informoval, že v sobotu 14. 4. 2018 se uskutečnila výsadba mladých buků, dubů a lip v Choltické oboře. Celkem bylo vysázeno na 2500 ks stromků. Na sázení se pod vedením lesníka Karla Dvorského podíleli myslivci z Mysliveckého spolku Choltice a dětská skupina Kmen Trilobit – Liga lesní moudrosti.

5.Záležitosti pobočky České pošty

Zastupitelé znovu diskutovali o postupu v jednání s Českou poštou, s.p., a podmínkách, za kterých by městys provozoval poštovní službu „Pošta Partner 25“. Městys se bude rozhodovat na základě dalších jednání a podmínek. Záměrem je nemovitost České pošty, s. p. získat do vlastnictví a provozovat v ní poštovní služby minimálně ve stávajícím rozsahu

6. Personální záležitosti

Starosta informoval, že výzvy na výběrová řízení jsou zveřejněny (údržbář městyse Choltice a pokladní/administrativní síla). Uzávěrka je 4. 5. 2018 ve 14.00 hodin, kdy se sejde výběrová komise, otevře obálky a vyhodnotí přihlášky uchazečů. Výběrové řízení bude pak uzavřeno během 1 -2 týdnů. Předpokládaný nástup od 1. 8. 2018.

7. Žádost o přesunutí koše na psí exkrementy

Majitel nemovitost v Pardubické ulici požádal písemně městys o přesunutí koše na psí exkrementy, který je umístěn před jeho nemovitostí. Navrhuje umístit nádobu před veřejnou budovu nebo na jiné místo nebo ji odstranit. Zastupitelé souhlasí s odstraněním koše a přemístěním na jiné vhodné místo.

8. Veřejnoprávní smlouva na úseku SPOD

Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí bude na základě smlouvy vykonávat Městský úřad Přelouč za poplatek 1 000 Kč ročně. Bude schvalováno na zasedání zastupitelstva 28.5.2018.

9. Dotace na rekonstrukci pomníku obětem I. světové války

Starosta navrhl požádat Pardubický kraj o dotaci na rekonstrukci pomníků obětem 1. světové války. Zastupitelé se dohodli na podání žádosti na rekonstrukci pomníku, který stojí na choltickém hřbitově. Rekonstrukce pomníku proběhne na jaře, aby byl pomník v pořádku připraven na oslavy 100 let od vzniku Československa a ukončení 1. sv. války.

10. Záležitosti GDPR

Starosta informoval o přípravách na zavedení nových podmínek pro ochranu osobních údajů. Agendu GDPR zajistí jmenovaní zaměstnanci úřadu i pro ZŠ a MŠ.

11. Výstava Němcová – Hellich 2019

Starosta informoval o dalších krocích v přípravě výstavy, tyto probíhají intenzivně. Společně s kastelánem zámku Choltice Lukášem Rychteckým a kurátorem výstavy ing. Jiřím Ehlem jednali v úterý 10. 4. 2018 v České Skalici s ředitelem muzea B. Němcové o výpůjčkách exponátů. Starosta hodnotí jednání jako úspěšné, stejně tak i ostatní přípravy výstavy.

12. Uskutečněné kulturní a sportovní akce

Jana Augustinová informovala o průběhu příprav na tradiční akci „Pálení čarodějnic“ a požádala o uvolnění schválené částky z rozpočtu (DJ, ohňostroj, rodinné soutěže, tvořivé dílničky – výrobky tematicky zaměřené).

Zapsali: Olga Urbanová, Tomáš Bolek

Všechny zápisy z porad zastupitelů jsou ke stažení ZDE.


Vytvořeno: 16. 5. 2018
Poslední aktualizace: 10. 7. 2018 19:39
Autor: Správce Webu