Navigace

Obsah

Informace ze 7. porady zastupitelů konané 15. 6. 2020

Typ: ostatní
.
Informace ze 7. porady zastupitelů konané 15. 6. 2020

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 1. Plán porad a zasedání
 1. Připomínky zastupitelů
 1. Místostarostové
 1. Informace o bleskové povodni v Cholticích 14.6.2020
 1. Přijetí kontokorentu
 1. Zpráva kontrolního výboru
 1. Program 4. zasedání zastupitelstva 22.6.2020

 

2. Plán porad a zasedání

 • 22.6.2020 od 18:00 Zámecká restaurace.
 • dle potřeby - termín bude navržen později

 

3. Připomínky zastupitelů

Peml - doporučil informovat občany o možnosti odevzdávání odpadů (elektro, plasty, apod.) do sběrného dvora firmy Desenský v Cholticích. BOLEK - bude zpracována informace na web a do zpravodaje.

 

4. Místostarostové

Starosta znovu prezentoval potřebu volby Ing. Miroslava Horáka do funkce dalšího neuvolněného místostarosty s kompetencemi pro stavební činnost. Důvodem je větší potřeba dohledu nad stavební činností na území městyse, příprava změn územního plánu, do kterého by mělo být zapracováno více regulačních prvků, plánování a příprava budoucích oprav obecního majetku, zasíťování nových lokalit pro bydlení, dostavba infrastruktury.

Městys Choltice by měl od 1. 7. 2020 dva místostarosty a jejich kompetence by byly tyto:

Mgr. Jan Pavlík – místostarosta pro školství

 1. Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti jako statutární místostarosta
 1. Agenda školství
 1. Výkon obřadů městyse Choltice

Za výkon této funkce by náležela měsíční odměna ve výši 2000,- Kč/měsíc s platností od 1. 7. 2020.

Ing. Miroslav Horák – místostarosta pro stavební činnost

 1. Zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti a zároveň nepřítomnosti statutárního místostarosty
 1. Agenda územního plánování a strategického rozvoje městyse
 1. Investiční činnost nad 100 000 Kč
 1. Výkon obřadů městyse Choltice

Za výkon této funkce by náležela měsíční odměna ve výši 6000,- Kč/měsíc s platností od 1. 7. 2020.

Ing. Horák by nemohl být nadále členem finančního výboru. Předsedou stavebního výboru by zůstal.

 

5. Informace o bleskové povodni v Cholticích 14.6.2020

Starosta a ostatní zastupitelé podali informace o průběhu bleskové povodně v Cholticích. Došlo k nátoku dešťové vody do několika sklepů, garáží a zahrad, potok se vylil do obory, parku a do zahrad v jeho těsné blízkosti. U rybníků Zrcadlo a Řehák došlo k přelití přes hrany rybníků. S odčerpáváním vody z domů pomáhali hasiči. Voda začala klesat ve večerních hodinách. Obecní majetek nebyl výrazně poškozen.

Fr. Peml (mj. předseda rybářského spolku) informoval, že bude třeba provést kontrolní výlovy na Zrcadle a Řeháku. Termín bude konzultován s odborem životního prostředí Pardubického kraje.

 

6. Přijetí kontokorentu

Starosta informoval, že městys Choltice dosud neobdržel návrh smlouvy na kontokorent od České spořitelny.

Pokud nedorazí návrh před konáním pondělního zasedání, nebude možné přijetí kontokorentu schvalovat.

 

7. Zpráva kontrolního výboru

Předsedkyně kontrolního výboru Ing. Pavlína Korbelová informovala, že kontrolní výbor provede kontrolu usnesení a dalších záležitostí v úterý 15.6.2020 a zprávu předloží zastupitelstvu na zasedání 22.6.2020.

V programu zasedání se s tímto bodem počítá.

KV navrhuje také projednat úpravu usnesení o restaurování muzejních exponátů, ale zastupitelé se dohodli na projednání této úpravy na další poradě.

 

8. Program 4. zasedání zastupitelstva 22.6.2020

Zastupitelé projednali některé body programu zasedání 22.6.2020. Např. Změnu č. 1 ÚP,  aktualizaci strategického plánu, aj.

 

 

Zapsal: Mgr. Tomáš Bolek

 

 


Vytvořeno: 10. 7. 2020
Poslední aktualizace: 10. 7. 2020 15:31
Autor: Tomáš Bolek