Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

POZVÁNKA na zasedání č. 10 Zastupitelstva městyse Choltice

POZVÁNKA na zasedání č. 10 Zastupitelstva městyse Choltice

.

POZVÁNKA

na zasedání č. 10 Zastupitelstva městyse Choltice

konané dne 3. 4. 2024 v Cholticích, zasedací místnost úřadu městyse od 18:15 hod.

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Zpráva finančního výboru a Rozpočtové opatření č. 2/2024
 1. Smlouvy o zřízení věcného břemene
 1. Prodej pozemků p. č. 751/6 a 751/7 v k. ú. Choltice
 1. Záměr společnosti Cetin vybudovat optickou síť v Cholticích
 1. Úprava statutu fondu oprav a čerpání fondu v 1Q2024
 1. Pravidla čerpání sociálního fondu pro zaměstnance městyse Choltice
 1. OZV o nočním klidu
 1. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání
 1. Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek, starosta

 

 

 

Datum vložení: 26. 3. 2024 23:30
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu