Navigace

Obsah

POZVÁNKA na zasedání č. 4 Zastupitelstva městyse Choltice

Typ: ostatní
.
POZVÁNKA
na zasedání č. 4 Zastupitelstva městyse Choltice

 

konané dne 28. 6. 2021 v Cholticích, v zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice od 18:00 hod.

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

 

PROGRAM:

 1. Zahájení
 1. Účetní závěrky ZŠ Choltice a MŠ Choltice za rok 2020
 1. Školská rada ZŠ Choltice
 1. Rozpočtové opatření č. 6 a další informace o hospodaření městyse
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Výpůjčka provozní budovy na koupališti čp. 322
 1. Výpůjčka pozemku p .č. 650/1 v k. ú. Choltice
 1. Pronájem části pozemku p. č. 765/3 k. ú. Choltice
 1. Pronájem části pozemku p. č. 180/48 v k. ú. Choltice
 1. Pronájem části pozemku p. č. 961/1 v k. ú. Choltice
 1. Pacht pozemků pro zemědělské účely
 1. Prodej pozemku p. č. 166/7 v k. ú. Choltice
 1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o pachtu rybníků Červený a Chrtnický
 1. Bezúplatný převod pozemků p. č. 943/5, 2145/2 a 2136/2 v k. ú. Choltice z majetku Pardubického kraje
 1. Bezúplatný převod pozemků p. č. 634/10, 964/4, 1000/2 a 629/22 v k. ú. Choltice z majetku v.d. Cyklos
 1. Koupě pozemku p. č. 1783/2 v k. ú. Choltice
 1. Záměr prodeje a výpůjčky části pozemku p. č. 750/2 v k. ú. Choltice
 1. Ostatní majetkové záležitosti
 1. Zpráva kontrolního výboru č. 2021/01
 1. Změna názvu Knihovny městyse Choltice
 1. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 1. Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek, starosta

 


Vytvořeno: 21. 6. 2021
Poslední aktualizace: 21. 6. 2021 09:11
Autor: Tomáš Bolek