Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Dne 29.09.2023 bude Úřad městyse Choltice z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Informace z 10. porady zastupitelů konané 20. 6. 2022

Informace z 10. porady zastupitelů konané 20. 6. 2022

.

Informace z 10. porady zastupitelů konané 20. 6. 2022

 

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady

 1. Program porady
 2. Plán porad a zasedání
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 5. Dodatek č. 2/2022 ke smlouvě o odvozu komunálního odpadu
 6. Žádost o prodloužení doby zahájení výstavby RD na pozemku p. č. 118 v Cholticích
 7. Narušování veřejného pořádku

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 29.6.2022 - zasedání zastupitelstva - 18:15 v Zámecké restauraci
 • 29.8.2022 - porada zastupitelů
 • 12.9.2022 - porada zastupitelů
 • 21.9.2022 - poslední zasedání zastupitelstva - 18:15 v Zámecké restauraci

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů
 • Mgr. Pavlík - informoval o úspěšné týdenní dovolené seniorů v Jetřichovicích - České Švýcarsko.
 • J. Zelenka - informoval o nepořádku v bývalé budově ubytovny. Bude provedena kontrola aktuálního stavu.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

P. Vančura informoval o:

 • Bezpečné a bezbariérové chodníky - akce pokračuje podle harmonogramu, drobné věci se řeší průběžně.

Ing. Horák informoval o:

 • PD Lávka přes Struhu - probíhá vyjadřování dotčených orgánů k projektové dokumentaci.
 • PD ul. Na Hlásku - probíhají práce na PD.

Starosta informoval o:

 • PD Úprava plochy před školou - projektant navrhuje snížení počtu parkovacích míst před školou na polovinu, údajně na vyjádření Policie ČR. Přibyla by však parkovací místa uvnitř školního areálu před školní jídelnou, výhradně pro personál školy. Zastupitelé se shodli, že je třeba zachovat co nejvíce parkovacích míst před školou. Parkovací místa budou sloužit jak pro školu, tak o víkendech pro sportovní areál a zámek.
 • Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice - vypsání výběrového řízení se předpokládá kolem 11. července 2022. Máme vše připravené. Administraci výběrového řízení bude provádět ing. Vlášek. Zakázka bude zveřejněna na portálu vhodného uveřejnění a přihlásit se tedy může kdokoliv. Stavba by měla začít v září či v říjnu. V červenci bude také proveden výběr TDI.
 • Rekonstrukce malé a velké tělocvičny - městys získal dotaci z MMR. Projektová cena je cca 8,3 mil. Kč, dotace je 5 mil. Kč. Do 30.9.2022 musíme na MMR dodat vysoutěženého dodavatele. Zahájení prací se předpokládá v dubnu 2023.
 • Rekonstrukce WC v ZŠ Choltice - ředitelka požádala o přidělení financí na rekonstrukci WC v celé ZŠ. Rozpočtová cena dle nabídky je cca

 

5. Dodatek č. 2/2022 ke smlouvě o odvozu komunálního odpadu

Dodatek řeší navýšení kontejnerů na papír u ZŠ o jeden kus. Stávající kapacita nestačí. Bude projednáno na zasedání zastupitelstva 29.6.2022.

 

6. Žádost o prodloužení doby zahájení výstavby RD na pozemku p. č. 118 v Cholticích

Starosta informoval, že manželé ........ požádali o prodloužení doby zahájení stavby RD na pozemku p.č. 118. Podmínky zahájení byly dojednány v kupní smlouvě. Důvodem je navýšení cen stavebních materiálů a jejich nedostatek, dále zdlouhavé vyřizování povolení nutných ke stavbě.

Věcná práva jsou sjednána na dva roky, tedy až do 2.června 2023. Nyní je situace řešena s určitým časovým předstihem.

Pokud bude schváleno prodloužení lhůt, pak bude vhodné určit nově spíše pevné datum, např. 30. 6. 2025.

Vedle zajištění věcnými právy, tedy předkupním právem a právem zpětné koupě bylo ve smlouvě sjednáno právo na odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta. Také u těchto práv by mělo dojít k prodloužení lhůt pro jejich případnou možnost uplatnění.

Zápisy změn věcných práv v KN nejsou příliš obvyklé a katastrální úřady přistupují různě k některým návrhům. Může se stát, že návrh změny zápisu zástavního práva na základě dodatku smlouvy KN zamítne a zápis změny by musel být prosazován až v soudním řízení. Proto je postup předjednáván s příslušným katastrálním úřadem. Podle toho bude zvolen vhodný způsob řešení (dodatek nebo uzavření nové dohody o zřízení věcných práv).

Náklady na právní služby ve výši 9 000 Kč bez DPH uhradí žadatelé.

Zastupitelé předběžně souhlasili. Žádost bude projednána za zasedání zastupitelstva 29. 6. 2022.

 

7. Narušování veřejného pořádku

Zastupitelé se seznámili s podnětem ........., obyvatelky domy na náměstí. Problémy s hlukem jsou stála také na náměstí a nejenom v ul. Nádražní. Starosta informoval, že jednal s nájemcem a žádal o zvýšení dohledu nad účastníky diskotéky. Další jednání se chystá a na nájemci budou žádána další opatření na udržení klidu.

Zapsal Tomáš Bolek.

Datum vložení: 19. 9. 2022 13:57
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Drátenické Choltice 2023

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu