Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

POZOR - změna výše poplatků - Poplatky 2024

Informace z 10. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 17.4.2023

Informace z 10. pracovní porady zastupitelů ve volebním období 2022 – 2026 konané 17.4.2023

.

1. Program porady

Zastupitelé se dohodli na programu porady:

 1. Program porady
 2. Plán porad a zasedání
 3. Připomínky a podněty zastupitelů
 4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 5. Kulturní a sportovní akce

 

2. Plán porad a zasedání

Zastupitelé se dohodli na plánu porad a zasedání:

 • 26.4.2023 - Stavební výbor 14:00
 • 15.5.2023 - porada zastupitelů od 18:30 na radnici
 • 29.5.2023 - porada zastupitelů od 18:30 na radnici
 • 12.6.2023 - porada zastupitelů od 18:30 na radnici
 • 21.6.2023 - 5. zasedání zastupitelstva od 18:15 Zámecká restaurace
 • 28.8.2023 - porada zastupitelů od 18:30 na radnici

 

3. Připomínky a podněty zastupitelů

J. Kopecký - informoval o opravě skluzavky a houpačky na dětském hřišti v Ledci.

L. Brožková - zmínila pozvánku na hudební večer s GOOD SEASON v pátek 9.6.2023 od 18:00 v kapli sv. Romedia.

- F. Peml - upozornil na louži na poli u ČOV. Starosta slíbil prověřit příčinu.

 

4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů

Ing. M. Horák podal následující informace:

 • běžná údržba - probíhá standardně, začíná se sekat, štěrkují se cesty a pod.,
 • rekonstrukce hasičské zbrojnice - chystá se montáž elektroinstalací, vzduchotechniky a topení, stavba probíhá normálně,
 • rekonstrukce tělocvičen ZŠ - probíhají zednické práce na omítkách, řeší se vyrovnání podlahy, domlouvá se harmonogram pokládky podlahy a obložení,
 • WC v obecní budově v Ledci - je téměř hotovo, zbývá instalace septiku, dodávka má zpoždění,
 • PD Zastávka BUS v Ledci - je požádáno o stavební povolení,
 • PD lávka a chodník v ul. U Pošty - probíhá stavební řízení,
 • PD ulice Na Hlásku - do PD doplněn posudek na vsakování, postoupeno do stavebního řízení,
 • PD Plocha před školou - požádáno o stavební povolení,
 • PD chodník ul. Lipoltická - projektuje se,
 • PD rekonstrukce radnice - projektuje se,
 • rozšíření VO v ul. Za Humny a BUS zastávky - práce probíhají, zastávky již svítí,
 • PD do programu PZAD (zámek Choltice) - projektuje se,
 • vrt v areálu TS - čeká se na realizační firmu, snad koncem dubna. S majitelem sousedního areálu je třeba dokončit dohodu o vzájemném připojení elektřinu, vody a odpadu.

 

5. Kulturní a sportovní akce

Projednán program akcí:

 • 26.4.2023 - vernisáž a přednáška Vesmírné unikáty v Cholticích
 • 30.4.2023 - pálení čarodějnic - Choltice u zámku, v Ledci před obecním domem,
 • 20.5.2023 - Rybářské závody pro děti a mládež na Zrcadle,
 • 26.5.2023 - koncert v kapli sv. Romedia Pardubické hudební jaro,
 • 27.5.2023 - dětský den na zámku
 • 9.6.2023 - hudební večer s GOOD SEASON od 18:00 v kapli sv. Romedia.

 

Zapsal Tomáš Bolek

 

Datum vložení: 19. 5. 2023 10:01
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu