Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

POZOR - změna výše poplatků - Poplatky 2024

P O Z V Á N K A na 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice konané 7.12.2022

P O Z V Á N K A na 2. zasedání Zastupitelstva městyse Choltice konané 7.12.2022

.

POZVÁNKA
na zasedání č. 2 Zastupitelstva městyse Choltice

konané dne 7. 12. 2022 v Cholticích, Zámecká restaurace v Cholticích od 18:15 hod.

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

PROGRAM:
 1. Zahájení
 2. Výroční zpráva ZŠ Choltice za šk. rok 2021 - 2022 a zpráva o činnosti MŠ Choltice za rok 2022
 3. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 4. Zprávy finančního a stavebního výboru, jmenování členů
 5. Rozpočtové opatření č. 11/2022
 6. Úprava ceníku služeb městyse Choltice
 7. Stočné 2023, tvorba fondu oprav a plán financování obnovy ČOV a kanalizace
 8. Dodatek ke smlouvě s SOP a. s. o odvozu odpadu pro rok 2023, dodatek ke smlouvě o využití sběrného dvora SOP a.s. a změny v odpadovém hospodářství městyse
 9. Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2025
 10. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse
 11. Pověření starosty provádět rozpočtová opatření
 12. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem a členem zastupitelstva
 13. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pořízení pozemků pro umístění komunikací a sítí v lokalitě Z 11 - Z12
 14. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
 15. Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek, starosta

 

 

Datum vložení: 29. 11. 2022 11:55
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu