Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

POZVÁNKA na zasedání č. 11 Zastupitelstva městyse Choltice

POZVÁNKA na zasedání č. 11 Zastupitelstva městyse Choltice

.

POZVÁNKA

na zasedání č. 11 Zastupitelstva městyse Choltice

konané dne 26. 6. 2024 v Cholticích, Zámecká restaurace v Cholticích od 18:15 hod.

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 1. Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2023
 1. Účetní závěrky ZŠ a MŠ Choltice za rok 2023
 1. Školská rada ZŠ Choltice
 1. Zpráva stavebního výboru a informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Smlouvy o poskytnutých dotacích z rozpočtu Pardubického kraje
 1. Záležitosti rozpočtu
 1. Věcná břemena
 1. Zápis do kroniky za rok 2023
 1. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání
 1. Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek

starosta

 

Datum vložení: 18. 6. 2024 23:15
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu