Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

POZOR - změna výše poplatků - Poplatky 2024

POZVÁNKA na zasedání č. 8 Zastupitelstva městyse Choltice

POZVÁNKA na zasedání č. 8 Zastupitelstva městyse Choltice

.

POZVÁNKA

na zasedání č. 8 Zastupitelstva městyse Choltice

konané dne 6. 12. 2023 v Cholticích, Zámecká restaurace v Cholticích od 18:15 hod.

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 1. Výroční zpráva ZŠ Choltice za šk. rok 2022-2023 a zpráva o činnosti MŠ Choltice v roce 2023
 1. Konkurz na ředitele/ředitelku MŠ Choltice
 1. Zprávy finančního, stavebního a kontrolního výboru
 1. Stočné 2024, tvorba fondu oprav a plán financování obnovy ČOV a kanalizace
 1. Dodatek ke smlouvě se SOP a.s. o odvozu odpadu pro rok 2024, dodatek ke smlouvě o využití sběrného dvora SOP a.s.
 1. OZV městyse Choltice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 1. OZV o místním poplatku ze psů
 1. Úprava ceníku služeb městyse Choltice 2024
 1. Rozpočet městyse Choltice na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2026
 1. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse
 1. Pověření starosty provádět rozpočtové opatření
 1. Změna zástavbové studie pro lokalitu Z11-Z12 Choltice a upuštění od záměru Revitalizace toku Struha včetně údolní nivy
 1. Směna pozemku 739/2 k. ú. Choltice
 1. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 725/107 k. ú. Choltice – vodovod Na Hlásku
 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 750/2, 751, 13 a st.p. 6 k. ú. Choltice
 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 902/1 a 180/10 k. ú. Choltice
 1. Výpověď VPS na úseku měření rychlosti vozidel
 1. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání
 1. Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek, starosta

 

Datum vložení: 28. 11. 2023 14:40
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu