Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

POZVÁNKA na zasedání č. 9 Zastupitelstva městyse Choltice

POZVÁNKA na zasedání č. 9 Zastupitelstva městyse Choltice

.

POZVÁNKA

na zasedání č. 9 Zastupitelstva městyse Choltice

konané dne 7. 2. 2024 v Cholticích, zasedací místnost úřadu městyse od 18:15 hod.

Úřad městyse Choltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva městyse Choltice, svolaného starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 1. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
 1. Rozpočtové opatření č. 12/2023
 1. Prodej pozemku p. č. 68/8 v k. ú. Choltice
 1. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 1. OZV o místním poplatku ze vstupného
 1. Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů
 1. Věcná břemena
 1. Smlouva o spolupráci s Pardubickým krajem na digitalizaci objektů DTI
 1. Žádost o dotaci z MMR za získání ocenění v soutěži Vesnice roku 2023 - Modrá stuha
 1. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem a členem zastupitelstva
 1. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání
 1. Různé

 

Mgr. Tomáš Bolek, starosta

 

 

Datum vložení: 30. 1. 2024 23:22
Autor: Tomáš Bolek

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu