Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Starosta, místostarosta, výbory a komise 2014-2018

Starosta, místostarosta, výbory a komise 2014-2018

Ve volebním období 2014 - 2018 pracují zastupitelé v těchto funkcích:

Starosta

 

Mgr. Tomáš Bolek

 • je zodpovědný za rozvoj městyse a jeho místních částí
 • zastupuje městys při jednáních a plní funkci statutárního orgánu
 • zodpovídá za veškerou činnost v městysi
 • zodpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření městyse
 • plní úkoly zaměstnavatele
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti městyse
 • zabezpečuje výkon přenesené působnosti
 • svolává a řídí zasedání zastupitelstva městyse
 • řídí a zodpovídá za činnost zastupitelů
 • zastupuje městys při jednáních svazku obcí

Místostarosta

Mgr. Jan Pavlík

 • zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti
 • dohlíží na dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti

Finanční výbor

předseda Olga Urbanová

 • kontroluje hospodaření s majetkem městyse a s finančními prostředky
 • podílí se na tvorbě návrhu rozpočtu městyse
 • navrhuje změny v rozpočtu městyse
 • členové výboru: Ing. Miroslav Horák, Miroslav Šupík

Kontrolní výbor

předseda Ing. Jan Málek

 • kontroluje dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti
 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městyse
 • kontroluje hospodaření městyse
 • navrhuje členy komisí pro výběrová řízení
 • členové výboru: Ing. Rudolf Havlík, Ing. Marie Fižová

Stavební komise

předseda Ing. Miroslav Horák

 • dohlíží na stavební činnost prováděnou městysem
 • posuzuje žádosti o stavební povolení
 • posuzuje stav obecních staveb a navrhuje potřebná opatření
 • členové komise: Ing. Jiří Hončík, Pavel Vančura, Miroslav Šupík

Komise kulturní

předsedkyně Jana Augustinová

 • ve spolupráci s Knihovnou městyse Choltice organizuje kulturní činnost
 • členové komise: Pavel Kváč, Lenka Brožková

Komise sociální a pro informace

předsedkyně Vendula Fižová

 • zajišťuje vítání občánků a životní výročí občanů
 • zajišťuje uspokojování potřeb obyvatelů domu pro seniory a domu s chráněnými byty
 • spolupracuje s Klubem důchodců
 • zpracovává zápisy z porad a zasedání zastupitelstva a dohlíží na jejich zveřejňování
 • připravuje Choltický zpravodaj
 • dohlíží na kvalitu webovských stránek městyse
 • předává občanům vhodným způsobem informace o dění v městysi
 • zajišťuje prezentaci a propagaci městyse
 • členky komise: Ing. Pavlína Korbelová, Daniel Půlpán, Josef Raba, Jana Koláčná, Patricie Vachutková, Hana Kolářová

Komise sportovní

předseda Jan Čermák

 • spolupracuje se sportovními kluby, oddíly a zájmovými sdruženími
 • zpracovává plán sportovních akcí
 • členové komise: Pavel Kváč, Pavel Kožený

Komise pro pořádek a bezpečnost

 předseda David Minařík

 • dohlíží na pořádek a využívání veřejných prostranství městyse
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek
 • spolupracuje s přestupkovou komisí při Městském úřadě Přelouč
 • členové komise: Pavel Vančura, Jaroslav Dušek

Komise pro památky

předsedkyně Ing. Marie Fižová

 • zpracovává návrhy na využití zámeckého areálu
 • dohlíží na provoz muzea
 • dohlíží na památky zapsané v ÚSP ministerstva kultury a na další drobné památky
 • členky komise: Vendula Fižová, Lukáš Rychtecký

Komise pro životní prostředí

předseda Ing. Rudolf Havlík

 • dohlíží na ochranu životního prostředí
 • dohlíží na hospodaření v obecních lesích a rybnících
 • členové komise: Ing. Jan Málek, Ing. Leoš Tefr
 •  

Komise školská

 • předseda Mgr. Jan Pavlík

  • dohlíží na zajišťování potřeb pro rozvoj mládeže předškolního a školního věku
  • členové komise školní: PhDr. Jan Šponer, Patricie Vachutková, Mgr. Zuzana Dušková

Osadní výbor Ledec

předseda Jakub Kopecký

 • pomáhá spravovat místní části Ledec a Podhorky
 • předkládá zastupitelstvu návrhy týkající se rozvoje místních částí
 • vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvu k rozhodnutí, pokud se týkají místních částí
 • vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládaných občany místních částí, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce
Datum vložení: 15. 7. 2018 22:57
Datum poslední aktualizace: 28. 7. 2020 23:29
Autor: Správce Webu

Samospráva

Mobilní rozhlas - registrace

t

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
13
2
14
2
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Drátenické Choltice 2023

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu