Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

IV. Noví majitelé - znovu Thunové

Roku 1700 zemřel jako c.k. komoří, tajný rada a český místodržící Romedius Konstantin Thun. Jeho syn Romedius František přikoupil roku 1704 valský statek a v roce 1707 štěpánovský statek. Na zakoupení těchto statků si však peníze musel vypůjčit.

Po roce 1710 se v zemi šířil mor, který vyvrcholil r. 1713. Denním prostředkem proti nákaze byly předepsané modlitby odříkávané při vyzvánění zvonů. Proti šíření moru byl postaven v městečku na cestě vedoucí k dnešnímu Cyklosu (na konci ulice k nádraží) vysoký sloup nahoře se sluncem. Sloup byl zbourán roku 1869, aby v jeho místě mohla vést nová silnice do postaveného cukrovaru.

Byly postaveny i pomníky nazývané morové sloupy - ve Svinčanech, na cestě do Svinčan, Stojic, Lipoltic, pravděpodobně i socha sv. Trojice na náměstí byla postavena jako morový sloup. I přes tato "zdravotnická opatření" zemřelo v městečku 61 lidí.

Roku 1719 zemřel Romedius František Thun a jeho manželka prodala zadlužené panství roku 1721 svobodnému pánu V. Chotkovi a ten je roku 1722 prodal hraběti Norbertu Trauttmansdorfovi. Postavení poddaných se zhoršilo, což dosvědčuje i změna trestu vězení v trest smrti choltického hrdelního soudu "zákeřníkům", kteří dokazovali, že je k činu - většinou krádeži - dohnala bezměrná bída, že se jim otrávily děti potravou z lebedy a otrub a jinému že z hladu zemřely.

Jen deset let bylo panství v jiném držení než Thunů. Roku 1731 koupila Marie Filipa Thunová panství Choltice pro syna Jana Josefa Františka, který se stal majitelem všech tří majorátů - děčínského, kláštereckého i choltického.

Městys

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu