Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Myslivecký spolek Choltice

Myslivecký spolek Choltice se stará na cholticku o zvěř, pomůže s výsadbou stromků v Choltické oboře a opět připraví naučnou stezku pro děti.
 

Tímto článkem bych Vám chtěl přiblížit práci našeho spolku, připomenout akce které se konaly v uplynulém roce a informovat Vás o akcích plánovaných v roce 2018.

Myslivecký spolek Choltice má v současné době 25 členů, kteří vykonávají právo myslivosti v honitbě pronajaté od Honebního společenstva Choltice. Honitba má výměru cca 965 ha a nachází se na katastrálních územích obcí Choltice, Veselí a Jedousov. Z těchto obcí je i většina našich členů. Honitba je převážně polního charakteru s většími polními celky, které jsou zemědělsky obhospodařovány. Nezanedbatelný díl honitby tvoří také choltická obora a část Horeckého lesa mezi Jedousovem a Veselím.

Náplní naší práce je ochrana přírody, starost o zvěř v ní žijící, její regulace lovem, udržování tradic české myslivosti, praktické naplňování všech důležitých chovatelských zásad a dalších činností, kterými vyjadřují myslivci svůj vztah k přírodě.

Dva naši členové Pavel Kubelka a Michal Houfek vedou již třetím rokem kroužek mladých přátel přírody a myslivosti při choltické základní škole. Výsledkem jejich práce jsou i medailová umístění dětí v okresním kole vědomostní soutěže „Zlatá srnčí trofej“.

Na jaře a na podzim pořádáme brigády na výsadbu stromků pro zachování a rozšíření remízků v honitbě, které slouží jako přirozená ochrana a úkryt pro zvěř. Po domluvě s panem starostou městyse Choltice Mgr.Bolkem uspořádáme v měsíci březnu nebo dubnu 2018 brigádu na osázení holé paseky v oboře, kde bude vysázeno 2500 ks malých listnáčů. Přesný termín této akce bude upřesněn po domluvě se správcem obory panem Dvorským. Na sázení stromků zveme malé i velké, mladší i starší. Přijďte strávit den na čerstvém vzduchu a zasadit si kousek choltické obory na který se budete chodit dívat při procházkách oborou.

V měsíci červnu 2017 jsme společně s hasiči, rybáři, sportovci, Trilobitem a choltickou základní školou uspořádali na nádvoří choltického zámku a v jeho okolí oslavu Dne dětí. Myslivci se do akce zapojili Mysliveckou naučnou stezkou, kterou absolvovalo téměř 200 malých i velkých účastníků. Tato akce je plánu i v roce 2018.

Na začátku měsíce září jsme na výzvu pana starosty obce Veselí Oldy Valenty vytvořili střelecké stanoviště v rámci veselských sportovních her, na kterém si mohli účastnící a návštěvníci her vyzkoušet své střelecké dovednosti ve střelbě ze vzduchovky.

Před zahájením lovecké sezóny, vyrazili někteří naši členové, na konci září potrénovat své střelecké dovednosti střelbou na asfaltové holuby. Na brokové střelnici Okresního mysliveckého spolku Pardubice na Hůrkách jsme si užili jedno pěkné sobotní dopoledne.

Listopad a prosinec je pro nás vrchol lovecké sezóny, takže jste nás mohli potkat ve větším počtu na okolních polích. Z důvodu intenzivního zemědělského hospodaření a přemnožení některých predátorů se drobná zvěř v naší honitbě téměř nevyskytuje. Stavy bažantí zvěře se snažíme zvednout umělým odchovem a jejich vypouštěním do volné přírody. Což se nám v některých lokalitách celkem daří.

Dalšími plánovanými akcemi v prosinci byly dva myslivecké plesy. V restauraci Na Hrázi ve   Veselí jsme protancovali noc z druhého na třetího prosince. Pro Choltice a Jedousov se ples konal dvacátého devátého prosince v kulturním domě obce Jedousov, který byl zaplněn do posledního místa. Děkujeme obci Jedousov za poskytnutí sálu pro konání plesu a hlavně Vám všem kteří jste přišli. Bez vás by tam byla nuda.

Na závěr děkuji všem kteří nás v naší činnosti podporují. Zvláštní poděkování si zaslouží zástupci městyse Choltice, obce Veselí a Jedousov, společnost REPLYN a Pardubický kraj.

Michal Vorel, předseda spolku

 

Aktuality

 

Městys

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu