Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Choltická obora

Přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Choltická obora

Choltická obora byla založena v 16. století a přírodní rezervací se stala v roce 1992. Rozkládá se na ploše 69,01 hektarů. Předmětem ochrany je zde zachování přirozených lesních porostů parkového charakteru s monumentálními věkovými jedinci (duby, lípy, javory, jasany).

Jde o ekologicky pestré a morfologicky členité území s miniaturním kaňonem potoka, s hnízdišti vodního ptactva a s nalezišti cenné entomofauny. Nachází se zde soustava rybníků, 26 druhů jehličnanů a 70 druhů listnatých stromů.

 

Chránění živočichové

páchník hnědy (Osmoderma eremita)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

 

Aktuality
Datum vložení: 27. 6. 2018 11:29
Datum poslední aktualizace: 28. 6. 2018 9:55
Autor: Správce Webu

Městys

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu