Navigace

Obsah

Zprávy

#

Změna vymezení hranic Evropsky významné lokality Choltická obora.

Agentura ochrany přírody a krajiny požádala městys Choltice a veřejnost o připomínkování úpravy hranice Evropsky významné lokality Choltická obora. celý text

ostatní | 19. 11. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Choltický vodník Zelenka převzal v sobotu 9.8.2014 do své péče Chrtnický a Červený rybník

Městys Choltice a Liga lesní moudrosti - kmen Trilobit uspořádaly v sobotu 9.8.2014 na hrázi Chrtnického rybníka slavnostní ukončení Revitalizace biotopů v PR a EVL Choltická obora. celý text

ostatní | 14. 8. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Začalo napouštění Chrtnického rybníku

V pátek 23.5.2014 ve 12:30 jsme začali napouštět Chrtnický rybník. Po 7 měsících tak končí stavební práce, při kterých byl rybník odbahněn, opraveny hráze a nově vystaveny technické objekty. celý text

ostatní | 26. 5. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Realizace projektu Revitalizace biotopů v PR a EVL Choltická obora - dotováno z OPŽP

Městys Choltice získal grant z Operačního programu Životní prostředí na projekt Revitalizace biotopů v PR a EVL Choltická obora. Práce byly zahájeny 14.října 2013. celý text

ostatní | 12. 10. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Rostou.

Na břehu rybníku Chrtnický byl nalezen, kousek od výpusti, tento krásný a zdravý hřib. celý text

ostatní | 7. 6. 2012 | Autor: Zuzana Grosslová
#

Revitalizace biotopů v Přírodní rezervaci a Evropsky významné lokalitě Choltická obora“

Havarijní stav hráze Chrtnického rybníka je znám několik let. Nákladná oprava se stále odkládala z roku na rok a stav hráze se stále zhoršoval. Minimálně na dvou místech dochází k průsaku vody z rybníka. Podobná nelichotivá situace je na rybníku Červený. celý text

ostatní | 28. 1. 2012 | Autor:
#

Kuňka ohnivá v Choltické oboře

Kuňka obecná, někdy také nazývaná pro své zbarvení břicha kuňka ohnivá (Bombina bombina) je ohroženým druhem žab ČR. Vyskytuje se v Choltické oboře, kde obývá rybníky Chrtnický a Červený. celý text

ostatní | 29. 12. 2011 | Autor:
#

Páchník hnědý v Choltické oboře

Páchník hnědý (Osmoderma eremita) je brouk z čeledi zlatohlávkovití (Cetoniidae). Nachází se mimo jiné i v Choltické oboře.

Brouk dosahuje délky kolem 30 mm. Samice kladou kolem 30 vajíček, do dutin starších listnatých stromů. Vylíhlé larvy zde prodělávají 3 - 4 letý vývojový cyklus a před zakuklením měří až 10 cm. Dospělý brouk posedává ve slunečných dnech na kmenech stromů a vydává charakteristický zápach, který mu dal české rodové jméno. celý text

ostatní | 29. 12. 2011 | Autor: