Navigace

Obsah

Hřbitov Choltice

Městys Choltice vypsal zakázku na nový pomník obětem 1. světové války

Předmětem veřejné zakázky je výtvarný návrh a realizace pomníku obětem 1. světové války v Cholticích.

pomník obětem 1. světové války
Pomník bude stát na choltickém hřbitově na místě stávajícího pomníku. Ten bude z důvodu špatného technického stavu odstraněn. Technický stav byl konzultován se zkušenými kamenosochaři i památkáři a byl vypracován i odborný posudek statikem. Pomník není kulturní památkou. Je zapsán v evidenci válečných hrobů a pietních míst pod číslem CZE-5311-21994.

Nový pomník by měl být převážně z opracovaného kamene a bude obsahovat text „památce padlých“, „1914-1918“ a jména 29 padlých, včetně roku narození a roku úmrtí. Jeho životnost bude několikanásobně větší, než by byla životnost opraveného stávajícího pomníku.

Předpokládaný termín realizace

Městys poté, co na podzim vybere nejvhodnější návrh spolu s dodavatelem, požádá Ministerstvo obrany ČR o dotaci na výstavbu pomníku (termín do 31.1.2014).  Pokud bude žádost úspěšná, budou, dle nyní známých podmínek, práce zahájeny v červenci roku 2015 a ukončeny nejpozději v listopadu.

Předpokládaná cena

Předpokládaná cena za nový pomník je maximálně 220.000,- Kč bez DPH.

Ke stažení