Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Soudní spor s Lesy ČR, s.p.

Soudní spor s Lesy ČR, s.p.

Městys Choltice je od června 2011 žalován Lesy ČR, s.p. Předmětem žaloby jsou pozemky pod Lesovnou a kolem ní. Obě strany si činí na tyto pozemky právní nárok.

soud

Vynesení rozsudku 27.3.2014

Krajský soud potvrdil rozhodnutí Okresního soudu.

Rozsudek ke stažení ZDE.

 

První jednání u Krajského soudu 20.3.2014

Soud vyslechl argumenty žalující strany (Lesy ČR a ÚZSVM) a strany žalované (městys Choltice). Soud stanovil termín vynesení rozsudku na 27.3.2014 v 8:30.


Odvolání proti rozsudku

Lesy ČR a ÚZSVM se proti rozsudku odvolaly.

Odvolání


Vynesení rozsudku 31. 5. 2013

V soudním sporu s Lesy ČR o pozemky u lesovny byl vynesen rozsudek. Část pozemků (pozemek pod lesovnou a pozemky v její blízkosti) byly soudem přisouzeny Lesům ČR. Část pozemků (pozemky prodané městysem společnosti PVJ) přisouzeny městysi.  Sporná část pozemku pod hospodářskou budovou, zasahující do pozemků PVJ, byla soudem přiznána společnosti Lesy ČR. Městys vyčká, zda se žalobce odvolá.

V průběhu trvání sporu došlo z důvodu přehlednosti k vypracování nového geometrického plánu a s ohledem na něj i k úpravě žáloby. Pozemky jsou tak všude označovány novými čísly.

Rozsudek

Protokol o vyhlášení rozsudku

Geometrický plán pozemků


Páté jednání 22. 5. 2013

Účelem tohoto stání bylo vyjasnění změněného žalobního návrhu. Vynesení rozsudku soudem plánováno na 31. 5. 2013.


Vynesení rozsudku 2. 5. 2013

Odročeno na 22. 5. 2013 ve 13.00 hodin. Odročeno bylo dle sdělení soudu „za účelem vyjasnění změněného žalobního návrhu v návaznosti na zjištěné faktické nakládání s pozemky.“


Čtvrté jednání 27. 3. 2013

Ve středu se uskutečnilo poslední stání před Okresním soudem. Soud vyslechl svědka žalující strany. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako vedlejší účastník, prohlásil oprávněnost nároku Lesů ČR na sporné pozemky. Rozsudek bude vyhlášen 2. května 2013. Městys trvá na tom, že pozemky, které jsou předmětem sporu, jsou řádně v jeho vlastnictví.


Třetí jednání 31. 1. 2013

Ve čtvrtek se uskutečnilo další jednání o Okresního soudu. Jak Lesy ČR, tak městys předložily soudu další důkazní listiny potvrzující vlastnické právo na sporné pozemky. Soud vyslechl dva svědky žalující strany (žalující stranou jsou Lesy ČR). Do sporu na straně žalujícího vstoupí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Druhé jednání 16. 11. 2012

Jednání bylo původně nařízeno na termín 24. 10. 2012.


První jednání 21. 6. 2012

Dne 21. 6. 2012 proběhlo u okresního soudu v Pardubicích první jednání, ve kterém se soud seznamoval s důkazními materiály obou stran. Další jednání u soudu je naplánováno na říjen.


Vytvořena pracovní komise

Na přípravě podkladů pro soudní jednání pracuje od listopadu 2011 pracovní komise pod vedením předsedy kontrolního výboru Zdeňka Kolbaby. Komise dohledává v archivech potřebné doklady, které slouží jako důkazy o řádném nabytí žalovaných pozemků. Dalšími členy komise jsou bývalý starosta ing. Málek, dále místostarosta Mgr. Pavlík a zastupitel Pavel Vančura.


Právní zastoupení

Právním zástupcem městyse Choltice je JUDr. Helena Vorlová z advokátní kanceláře Veska&Vesková z Hradce Králové.

 

Ke stažení

Žaloba podaná Lesy ČR, s.p.

Vyjádření městyse Choltice k žalobě

Praktické informace

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu