Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Úhrada poplatků

Úhrada poplatků

.

Úhrada poplatků

Poplatky je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Úřadu městyse Choltice v úředních hodinách pokladny.

Poplatky je možné uhradit bezhotovostním převodem na účet městyse Choltice vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. účtu 156234161/0300, KS 1148, variabilní symbol platby je nutné uvádět u každého poplatníka – přidělený variabilní symbol je možné zjistit telefonicky na tel. číslech 466 972 200, 464 646 439 nebo na e-mailové adrese: podatelna@choltice.cz. Variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad je vždy rodné číslo.

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích jsou k nahlédnutí na Úřadě městyse vždy v úřední dny, tj. PO, ST 8 – 11 a 12 – 17 nebo na www.choltice.cz v sekci Samospráva/vyhlášky a nařízení.

Datum vložení: 1. 1. 2022 10:37
Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2022 10:39
Autor: Tomáš Bolek

Úřad městyse

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu