Menu
Městys Choltice
MěstysCholtice
Městys Choltice
MěstysCholtice

Možné druhy rizik

Druh rizika

Zdroj rizika

Poznámka

Vydatné srážky

Intenzita srážek v bouřce, synergie pohybu bouřek, výskyt málo či nepropustných povrchů, konfigurace terénu.

Velmi vydatný déšť (vysoký stupeň nebezpečí) při očekávaném množství srážek nad 50 mm/12 h nebo 60 mm/24 h a extrémní srážky (extrémní stupeň nebezpečí) při očekávaném množství srážek nad 70 mm/12 h nebo 90 mm/24 h nebo 120 mm/48 h.

Extrémní vítr

Dochází častěji k větrným poryvům – rychlé střídání teplého a chladného počasí.

Létající předměty, padající části budov, poškození lesních porostů, pády stromů na silniční a železniční síť.

Epizootie

Chovy hospodářských zvířat (opatření v zóně 3 km od postiženého chovu).

Zejména SLAK

Požár v zástavbě a v průmyslu

Příčinou vzniku může být selhání lidského faktoru a poruchy na zařízení

Poškození budov a okolních budov tlakovou vlnou vzniklou při explozi, ohrožení životů obyvatelstva, poškození zdraví obyvatelstva, materiální škody (senior centrum)

 

Praktické informace

Mobilní rozhlas - registrace

t

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Zahájení školního roku 2023-2024

Discgolfové hřiště park Choltice

hřiště

logo eu