Navigace

Obsah

Zápisy a usnesení

Zápisy z porad zastupitelů

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu ze zasedání v podatelně Úřadu městyse Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice.

Počínaje poradou č. 4/2019 nebudou zápisy z pracovních porad starosty se zastupiteli zveřejňovány. Důvodem je neshoda mezi zastupiteli o tom, co má být v zápise uvedeno. Veřejnosti budou informace z porad poskytovány volnou formou a to jako "Informace z pracovních porad zastupitelů" a budou uveřejňovány v sekci Aktuality zastupitelstvo. Za prezentované informace odpovídá starosta.

2019

Zápis z porady zastupitelů konané 11.02.2019 Staženo: 66x | 14.03.2019

Zápis z porady zastupitelů konané 14.01.2019 Staženo: 59x | 20.01.2019

Zápis z porady zastupitelů konané 28.01.2019 Staženo: 53x | 08.02.2019

2018

Zápis z porady zastupitelů konané 03.09.2018 Staženo: 73x | 03.10.2018

Zápis z porady zastupitelů konané 03.12.2018 Staženo: 55x | 11.12.2018

Zápis z porady zastupitelů konané 05.03.2018 Staženo: 71x | 03.10.2018

Zápis z porady zastupitelů konané 05.11.2018 Staženo: 72x | 15.11.2018

Zápis z porady zastupitelů konané 09.04.2018 Staženo: 85x | 03.10.2018

Zápis z porady zastupitelů konané 09.07.2018 Staženo: 122x | 03.10.2018

Zápis z porady zastupitelů konané 11.06.2018 Staženo: 99x | 03.10.2018

Zápis z porady zastupitelů konané 12.03.2018 Staženo: 76x | 03.10.2018

Zápis z porady zastupitelů konané 14.05.2018 Staženo: 70x | 03.10.2018

Zápis z porady zastupitelů konané 15.01.2018 Staženo: 82x | 03.10.2018

Zápis z porady zastupitelů konané 16.04.2018 Staženo: 72x | 03.10.2018

Zápis z porady zastupitelů konané 17.09.2018 Staženo: 65x | 03.10.2018

Zápis z porady zastupitelů konané 19.11.2018 Staženo: 53x | 04.12.2018

Zápis z porady zastupitelů konané 26.11.2018 Staženo: 1909x | 04.12.2018

Zápis z porady zastupitelů konané 29.01.2018 Staženo: 66x | 03.10.2018

2017

Zápis z porady zastupitelů konané dne 10.4.2017 Staženo: 72x | 18.08.2018

Zápis z porady zastupitelů konané dne 11.9.2017 Staženo: 74x | 18.08.2018

Stránka